kondenzacne kotly az slovakiaZariadenia dosiahnu vysokú efektivitu čo najnižšou teplotou spalín v dymovode. Tým dosiahneme kondenzáciu, ktorá je základom kondenzačných kotlov (kondenzácia v spalinách). Vďaka tejto vlastnosti predstavujú vysoko efektívne riešenie.

Ide o výhodnú investíciu, ktorá významne ušetrí financie vašej domácnosti.Pri dodávke a montáži nového alebo výmene starého kotla postupujeme nasledovne:

  • obhliadka (je nutná pre správny výber techniky a pre presné vypracovanie cenovej ponuky)
  • spracovanie ponuky - rozpočet (určí presnú výšku investície na realizáciu kúrenia - kotolne)
  • realizácia diela (na práce potrebujeme zvyčajne 1 - 2 dni a odovzdáme funkčnú kotolňu)
  • záručný, pozáručný servis a servisné prehliadky kotla - záruka správnej funkčnosti kotla
buderusviesman 2baxi