kotly na drevo az slovakiaNeustále zdražovanie plynu láka ľudí prejsť na vykurovanie biomasou. Treba si však uvedomiť, že kotly samotné sú vysokoteplotné zariadenia, ktoré majú prevádzkovú teplotu od 80 do 90 °C.

Aby sa takýto systém dal efektívne a plynulo ovládať je potrebné použiť akumulačnú nádobu a zmiešavaciu čerpadlovú skupinu na zníženie teploty vykurovacieho média.


Pri dodávke a montáži nového alebo výmene starého kotla postupujeme nasledovne:

  • obhliadka (je nutná pre správny výber techniky a pre presné vypracovanie cenovej ponuky)
  • spracovanie ponuky - rozpočet (určí presnú výšku investície na realizáciu kúrenia - kotolne)
  • realizácia diela
  • záručný, pozáručný servis a servisné prehliadky kotla - záruka správnej funkčnosti kotla
atmosvigasattack